Wrocław

Quality - Panie, Wrocław

Quality

Ogłoszenia Towarzyskie

QualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQuality
QualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQualityQuality
122.5K

kontakt

tel: 513-276-220

zadzwoń
qualityanna96@gmail.com

*Powiedz że kontaktujesz się z naszego portalu
Wrocław
 • woj.: dolnośląskie
 • dziel.: Śródmieście
 • dojazdy: TAK tylko do hoteli
Ona, 26 l.
 • orientacja: Hetero
 • wzrost: 165cm
 • waga: 55kg
 • biust: 3
 • oczy: zielone
 • włosy: czarne
 • r: Europejska (biała)
terminy spotkań:
 • poniedziałek: 7-23
 • poniedziałek: 7-23
 • wtorek: 7-23
 • środa: 7-23
 • czwartek: 7-23
 • piątek: 7-23
 • sobota: 7-23
 • niedziela: 10-22
za spędzony czas oczekuję:
 • godzina: 1000 zł
 • 2 godz.: 1000 zł
 • noc: 2000 zł
komunikacja w języku:
plen
W CELU UMÓWIENIA SPOTKANIA PRZECZYTAJ TEN TEKST:
Hej! Mam na imię Ania i jestem wesołą dziewczyną z pozytywnym nastawieniem do życia. Przywitam Cię z uśmiechem i spędzę naszą randkę z przyjemnością. Spotykam się od ponad dwóch lat i profil jest aktualny, zweryfikowany przez administratora i zdjęcia oraz filmy są autentyczne. Buzia słodka i pasująca do reszty :) Na co dzień mam swoje zajęcia, dlatego wszystkie informacje są tutaj:
* SPOTKANIE GFE- Namiętna randka SAM NA SAM, miła atmosfera z pocałunkami i przytulaniem bez mechanicznego podejścia (to nie jest moja praca) więc spontanicznie i na luzie :)
* Pierwsze spotkanie w HOTELU albo APARTAMENCIE (najlepiej w centrum)
* Jak się znamy to zapraszam do siebie.
* Cena za godzinę to dłuższa randka (1-3 godziny )-1000 zł, albo druga opcja (4-6h)- 1500zł (obie nie w nocy tylko wieczorem albo w ciągu dnia).
*Nasza Noc to wieczór kończący się na śniadaniu- 2000 zł, Cały dzień- 3000 zł, Weekend 5000 zł
* Na noc, cały dzień albo weekend mogę dojechać do innego dużego miasta.
* Nie jeżdżą za granicę ani wakacje z nowymi osobami- póżniej kto wie:)
* Napisz do mnie MIŁĄ WIADOMOŚĆ SMS albo na WhatsApp / Viber /Telegram z datą i godziną oraz długością spotkania, nazwą hotelu czy apartamentu ( jak ją znasz) i Z TWOIM AKTUALNYM ZDJĘCIEM- pozytywne nastawienie to podstawa :)
* Odpisuje na taką konkretną wiadomość i wtedy porozmawiamy przez telefon.
* Szanuje dyskrecje i nie ingeruje w czyjeś życie, ale chodzi o moje bezpieczeństwo.
* Rezerwacja spotkania 100zł we Wrocławiu (czek blik, paypal, przelew) obejmuje mój dojazd i powrót taksówką - dotyczy nowych osób (unikam w ten sposób żartownisi)
* Dojazd do innego miasta omawiamy indywidualnie.
* Umawiam się z kilkugodzinnym albo max z dwu dniowym wyprzedzeniem (spontanicznie też się udaje)
* Minimum tydzień wcześniej (NIE MIESIĄC) jak mam dojechać do innego miasta.
* Panom grubo po pięćdziesiątce i bardzo otyłym muszę podziękować.
* Blokuję osoby które: -nie czytały tego tekstu, -pytają o fotkę mojej twarzy, -omawiają tylko szczegóły seksu czy ceny, -nigdy nie były na takim spotkaniu (GFE), -piszą i dzwonią w nocy, -nie mówią dobrze po polsku czy angielsku, -negocjują moje zasady (NIE ROBIĘ ŻADNYCH WYJĄTKÓW!), -wiadomości bez sensu typu „hej”, „ile”itd.
* Panowie jest dużo innych dziewczyn więc nie marnujmy swojego czasu :)
* NIE TOLERUJE OSÓB PIJANYCH, NARKOTYKÓW / PSYCHOTROPÓW ANI ZIELSKA- przerwę takie spotkanie natychmiast!
* Możemy na miejscu napić się whiskey, prosecco i zamówić kolacje czy śniadanie do pokoju.
* Nie umawiam się na kawki ani kolacje zapoznawcze!
* Po spotkaniu w hotelu możemy gdzieś wyskoczyć :)
* Rozliczamy się na początku spotkania- by później skupić się tylko na sobie.
* Uwielbiam pikantny seks w różnych pozycjach bez scenariuszy- tylko w zabezpieczeniu!
* Jeden anal (w zabezpieczeniu) albo fetysz, który jest w preferencjach to dodatkowy koszt +200zł
* Zawsze jestem ubrana ze smakiem i klasą, ponieważ dbam o jakość i super wspomnienia dla nas obojga :D
Do zobaczenia i dziękuję za piękne kwiaty, drobne niespodzianki i miłe opinie:*
** Proszę o nie podszywanie się pode mnie ani nie używanie moich zdjęć, bo spotkanie na żywo wszystko zweryfikuje :)
IF YOU WANNA MEET ME FIRST READ THIS TEXT:
HI! My name is Anna and I'm funny girl with positive attitude to the life. I will welcome you with smile and spend our date with pleasure :) I've been dating for over two years and my profile is actual and verified by the administrator and my photos and films are authentic. My face is sweet and fit to the rest :) I have my own activities during the day so all information is here:
* GFE MEETING - Passionate date where we are alone, nice atmosphere with kisses and hugging without mechanical behavior ( is not my work ) so spontaneously and chill :)
* First meeting at your HOTEL or APARTMENT (preferably in the center)
* If we met before I invite you to my place.
* One hour price is a LONG DATE (from 1-3 hours)-1000 PLN (250 EUR), and second option is (4-6h)-1500 PLN (400 EUR)- both not at night only evening or during the day.
* Our Night is a evening ending with breakfast-2000 PLN (500 EUR), All day-3000 PLN (750 EUR), Weekend-5000 PLN (1250 EUR)
* For night, all day or weekend I can travel to another big city in Poland
* I not fly to another country or vacation - later we will see :)
* Write to me a NICE SMS MESSAGE or in WhatsApp/ Viber / Telegram with date, time and length of the meeting, hotel or apartment name (if you know) and WITH YOUR ACTUAL PHOTO- positive attitude is the key :)
* I reply only to THIS SPECIFIC MESSAGE and then we'll talk on the phone.
* I respect discretion and I not interfering in someone's life but I care about my safety.
* Reservation our meeting is 100 PLN in Wrocław (prefer PayPal or blik/polish bank transfer)- for taxi to the hotel it applies to new people (this way I avoid prankster)
* Travel to another city is discussed individually.
* Date can be booked a few hours or maximum of two days before (sometimes spontaneous)
* Minimum week before (NOT A MONTH ) If I have to go to another city.
* Men over fifty old and really obese- sorry i'm not interested
* I block people who: -not read this text, -ask my face picture, -only discuss about sex and price, -never been to such a meeting (GFE), -call and text at the night, -don't speak english or polish well, -negotiate my rules (I NOT MAKE EXCEPTIONS!), -message with not sens just „hey” etc.
* Dear you can find different girls so don't waste our time :)
* NOT TOLERATE DRUNK / DRUGS / PSYCHOTROPS OR JOINT- I will stop such a meeting immediately!
* We can drink whiskey, prosecco and order dinner or breakfast to the room.
* I don’t make introduction meeting, no coffee or dinner in the city!
* First we meet in hotel and then we can go out.
* Payment at the beginning of the meeting- to focus only on us
* I love spicy sex in different positions without scenarios- only in protection!
* One anal (in protection) and fetish from my preferences is extra cost of 200 PLN (50 EUR)
* I’m always dressed with taste and class because I care about quality and super memories for both of us :D
See you soon and thank you for amazing flowers, little surprises and nice opinion :*
** Please don’t pretending to be me and not use my photos, because real meeting verify everything :)
ogłoszenie ma wyłączoną możliwość dodawania opini i komentarzy.
WYSTAWIONE OPINIE I OCENY (0)
masazetao.pl
OGŁOSZENIA BEZ OPŁAT

Dostęp i zamieszczanie ogłoszeń jest całkowiecie bezpłatne

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Co 30-45 dni ogłoszeniodawcy potwierdzają aktualność swoich ogłoszeń

BEZPIECZNA STRONA

Dzięki antywirusowi ta strona nie zawiera wirusów ani złośliwego oprogramowania